053 60 71 20
info@basisschool-herzele.be

de schoolvisie.

Kiezen voor GO! BS De Trampoline is kiezen voor een school met oog voor de totale ontwikkeling van elk kind, waar hoofd, handen en hart een evenwaardige plaats binnen de school krijgen. Als school geloven we er in dat het creëren van een warm, liefdevol een aangenaam leer- en leefklimaat de basis is om tot leren te komen. Via innovatief onderwijs trachten we tegemoet te komen aan de noden van elk kind. Als school die deel uitmaakt van het Gemeenschapsonderwijs verbinden we er ons toe om samen leren, samenleven voorop te zetten in combinatie met het voorzien van kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen.

werking
kleuterklassen.

Zelfsturing en autonomie vormen de rode draad doorheen onze schoolwerking en dit al vanaf de peuterklas. De peuters en de eerste kleuters (2,5 jarigen en 3 jarigen) zitten samen in de klas. De eerste kleuters zijn het voorbeeld voor de peuters, zo leren ze van en met elkaar. De kleuters gaan zelfstandig aan de slag om zichzelf en hun omgeving te ontdekken.

werking kangoereklas.

De kangoeroewerking start in de kleuterklas, bij kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. In het eerste en tweede leerjaar wordt er ingezet op een klasinterne werking, er wordt dus in de klas verrijking aangeboden. Vanaf het derde leerjaar wordt er ook een kangoeroeklas buiten de klas aangeboden. De hoogbegaafde leerling sluit aan bij de kangoeroeklas als de binnenklasdifferentiatie onvoldoende blijkt te zijn. Ze komen op deze manier ook in contact met ontwikkelingsgelijken. Tijdens de kangoeroeklas wordt er ingezet op de moeilijkheden die hoogbegaafde leerlingen ondervinden. Dit wordt telkens grondig met de ouder(s) besproken.

werking lagere school.

In de lagere school ligt de focus op coöperatief leren: zowel leerkrachten als leerlingen leren van en met elkaar in een veilig school- en klasklimaat. Coöperatief leren is geen doel, maar wel een manier van werken die vele positieve effecten garandeert. Kinderen leren op een zeer gestructureerde, zelfsturende en positieve manier samenwerken, wat leidt tot meer eenheid en samenhorigheid, ongeacht ras, geslacht, cultuur, voorkeur,… Bij het leerproces draait alles om betrokkenheid. Wie ‘goesting’ heeft om te leren leert beter.

werking wereldklas.

Onze school heeft een OKAN-klas. Wij verkiezen de naam ‘wereldklas’. We verwelkomen in deze klas kinderen uit alle hoeken van de wereld. We willen deze leerlingen in de eerste plaats veiligheid en geborgenheid bieden. Enkelen onder hen hebben in hun jonge leven al heel wat gezien en meegemaakt. We richten onze pijlen in deze klas op integratie. De ontwikkeling van Nederlands is natuurlijk onze hoofdprioriteit, maar ook andere leergebieden komen aan bod: wiskunde, wereldoriëntatie, muzische vorming,...Elke wereldklasser heeft zijn vaste klasjuf. Op bepaalde momenten volgen ze les in hun vaste klas. Als ze in hun eigen klas vertoeven werken ze vaak in hoeken en niveaugroepen. Zo kunnen ze elk op hun eigen tempo ontwikkelen.

visie scholengroep.​

Als scholengroep zetten we actief in op vernieuw(en)de klas- en schoolorganisaties, we bieden geïndividualiseerde groeitrajecten voor elke leerling als beste springplank voor de toekomst. Onze leerkrachten zijn gepassioneerd en engageren zich tot levenslang leren.

We zetten in op verantwoordelijk eigenaarschap van het les- en het leerproces en stimuleren om te ondernemen zowel in de klas als daarbuiten.

We ontwikkelen individuen met oog voor mens en maatschappijen we zetten leerlingen en medewerkers aan om open en onderzoekend in het leven te staan.

We bewerkstelligen een constructief en aangenaam schoolklimaat en waarderen openheid en input van medewerkers en leerlingen. We stellen onszelf en onze werking in vraag met het oog op evolutie en groei.

translate