053 60 71 20
info@basisschool-herzele.be

de gebouwen.

Onze school is gevestigd op de site van Campus GO! Herzele. Onze verschillende gebouwen geven rechtstreekse toegang tot de verschillende speelplaatsen.

de kleuterklassen.

Bij het betreden van het schooldomein kom je terecht op de kleuterspeelplaats. Via deze speelplaats heb je toegang tot onze kleuterklassen. De drie kleuterklassen hebben rechtstreeks toegang op de grote kleuterspeelzaal. Deze ruimte wordt gebruikt voor de ‘luidere’ activiteiten. Daarnaast maken de kleuters gebruik van de binnentuin. We benutten zowel de binnen- als de buitenruimte om maximaal te prikkelen, te ontdekken en te stimuleren bij onze kleuters.

de lagere school.

Onze leerlingen van de lagere school beschikken per graad over een eigen unit. Deze units zijn opgedeeld in instructieruimtes en zelfstandige werkruimtes. We kiezen voor een prikkelarme indeling met witte muren, strak en licht meubilair.

afzonderlijke speelplaats kleuters.

De school biedt een aparte speelplaats aan voor de kleuters. Op deze manier kunnen zij ten volle genieten van hun spel in een rustige omgeving. Ze hebben ruimte om te fietsen en kunnen gebruik maken van de speeltoestellen.

speelplaats lagere school.

De leerlingen van de lagere school spelen op een afzonderlijke speelplaats. Dit is een combinatie van een groene zone en een verharde speelzone. Er zijn heel wat speel- en beweegmogelijkheden dankzij de speelweide met speeltoestellen, de voetbalzone en de speelplaatswinkel. In de speelplaatswinkel kunnen leerlingen tijdens de middagpauze speelgoed ontlenen. Deze wordt door de leerlingen zelf opengehouden met een beurtrolsysteem tussen de klassen onderling.

de sporthal.

We beschikken op onze campus over een eigen sporthal met een ruime gymzaal, een spiegelzaal en een bovenzaal. Daarnaast maken we gebruik van de sportterreinen recht tegenover onze school.

de list bib.

Alle kinderen kunnen leren lezen, als je ze maar voldoende tijd en goede instructies geeft. Je leert namelijk lezen door te lezen, dat is de kern van het LIST-project dat al enkele jaren loopt in onze school. Reeds van in de kleuterklassen zetten we volop in op voorleesplezier. De kern van LIST is dat kinderen boeken kiezen en lezen die passen bij hun eigen niveau. De focus ligt dus niet op leesmoeilijkheden, maar op motivatie. Het doel van het leesonderwijs is namelijk niet het aanleren van een techniek, maar het ontwikkelen van gemotiveerde lezers die hun leesvaardigheid gebruiken om te leren en om te lezen voor hun plezier. Onze schoolbib is uitgerust met een grote variatie aan boeken voor zowel groot als klein. Voor kinderen met dyslexie worden ook luisterboeken ingezet. Daarnaast bezoeken we ook regelmatig de bibliotheek van de gemeente en ontlenen we er met onze klaskaart boeken.
translate