053 60 71 20
info@basisschool-herzele.be

“Bij ons komt uw kind terug op adem...”

Onze kinderen met ASS hebben vaak al een hobbelig schoolparcours achter de rug. Hun hoofdje zit meer dan eens vol wanneer ze starten op onze school. We trachten hen eerst en vooral een veilige, warme, gestructureerde en voorspelbare leer- en leefomgeving te bieden, waarin ze terug de rust en het zelfvertrouwen kunnen vinden die ze nodig hebben om tot leren te komen.

“Je bent zo mooi anders, ik zou je nooit anders dan anders willen...” (Hans Andreus)

Binnen onze school vinden we het heel belangrijk dat iedereen zichzelf kan en mag zijn. We kijken met bewondering naar elkaars kwaliteiten en talenten, en gaan met veel zorg en liefde om met elkaars groeipunten. Stap voor stap, samen, in een multidisciplinair team, zoeken we naar manieren, ingangspoortjes, hulpmiddelen, ... om het groeiproces van onze kinderen met ASS te stimuleren en te ondersteunen.

“Samen sterk...”

De zorg voor onze kinderen met ASS wordt gedragen door een team van warme, zorgzame en geëngageerde mensen. Er is niet alleen oog voor de noden van onze kinderen met ASS, maar ook voor de noden van iedereen die betrokken is bij het leer- en groeiproces van onze kinderen met ASS. We dragen zorg voor elkaar, ook als het eens een dagje wat minder vlot loopt in de klas, op de speelplaats, tijdens de zwemles of logo-lokaal, ... We staan steeds voor elkaar klaar, maar durven ook samen met een positief kritische blik naar onze aanpak en handelen te kijken, om eventueel bij te sturen waar nodig. Hierbij vergeten we zeker de ouders niet. Zij zijn en blijven een heel belangrijke partner voor de school. We streven naar een open communicatie in een sfeer van vertrouwen en “tijd nemen voor elkaar”. We proberen hierbij een brug te bouwen tussen de school en thuis.

“Speciaal waar nodig, gewoon waar mogelijk...”

Wij vinden het heel belangrijk dat onze kinderen met ASS hun plekje kunnen vinden in onze huidige, uitdagende maatschappij. Daarom zetten we ook in op activiteiten waarin integratie voorop staat, zowel binnen als buiten de schoolmuren. We zorgen er hierbij voor dat deze activiteiten steeds op een autismevriendelijke manier worden uitgewerkt en begeleid.

“Druk, druk, druk, even relaxen is de truc... Speeltijd = geen verveeltijd...”

Kinderen met ASS bouwen gedurende de dag veel spanning op. Hun hoofdje raakt sneller dan bij andere kinderen, vol door externe prikkels. We hebben dan ook dagelijks oog voor het inbouwen van de nodige ontspannings- en ontladingsmomenten. Hierbij zien we de kinderen met ASS en hun ouders als een belangrijk klankbord. We gaan samen op zoek naar ontspanning en ontlading op maat van elke leerling. De gestructureerde speelplaatswerking blijft hierbij een heel belangrijk onderdeel en is voortdurend in evolutie.

“Als iets niet lukt, heb je niet gefaald, maar geleerd”

Iedereen maakt wel eens een fout... Wij zien dit als een kans om te leren, om te groeien en om bij te sturen waar nodig. In deze sfeer willen we ook onze kinderen met ASS begeleiden in hun leerproces, zowel op schools als sociaal-emotioneel vlak. We vinden het hierbij heel belangrijk de leergierigheid van de kinderen met ASS op een creatieve, leuke en speelse manier te prikkelen. We hechten ook veel belang aan het ontwikkelen van inzicht in jezelf en je eigen denken en handelen. In samenspraak met de ouders kan dan ook beslist worden om psycho-educatie rond ASS op te starten. Ook wij als team staan steeds open om nieuwe inzichten, nieuwe ontwikkelingen, ... mbt ASS te ontdekken en uit te proberen, zeker als de huidige aanpak niet blijkt te werken... Professionalisering is heel belangrijk binnen ons team.
translate