053 60 71 20
info@basisschool-herzele.be

ontwikkeling.

Zoals de samenleving volop in ontwikkeling is, is ook onze school volop in ontwikkeling. We willen de ontwikkeling van elke leerling stimuleren en rollen we de komende jaren ons innovatief project verder uit. Zo zetten we stelselmatig in op het gebruik van dag- en weekplanningen, werken we met instructiegroepen per niveau, maken we gebruik van Chromebook vanaf het eerste leerjaar. Daarnaast voorzien we voor elke leerling elke dag een warm en actief onthaal, waarbij we zorgen voor een zachte landing in de klas in combinatie met het stimuleren van de zelfstandigheid aan de hand van de talentenarchipel. Tijdens dit moment zetten we in op de talenten van de kinderen en sturen we bij waar nodig.

samenwerking.

In De Trampoline gaan we verder dan in de gewone klassenstructuur. Elk kind heeft zijn ankerklas, maar daarnaast is er een nauwe samenwerking per graad. Duoteaching tijdens een deel van de instructietijd en de projecten zorgt voor een intensieve samenwerking. Expertise kan vlot gedeeld worden, zowel tussen de kinderen als de leerkrachten.

De ankerklassen per graad worden verbonden: er worden muren gesloopt en openingen gecreëerd om samenwerking mogelijk te maken. De ruimtes worden gedeeld en ingezet naar functie: experimenteerruimte, instructieruimte, stille ruimte, … Elke groep heeft direct contact met de buitenomgeving. We kiezen om de buitenomgeving binnen te trekken in onze school. Het gebruik van het bos tegenover onze school, de tuinen op onze campus en de sportterreinen staan centraal binnen onze werking.

welbevinden.

In onze school krijgt welbevinden een centrale plaats omdat we geloven dat dit de basis is om tot leren te komen. Zo bieden we yogalessen aan vanaf de kleuterklas en krijgt elke leerling gedurende de schoolcarrière rots en water training waarbij we kinderen begeleiden om weerbaar in de samenleving te staan met oog voor de wereld en mensen rond zich.
translate