053 60 71 20
info@basisschool-herzele.be

schooluren.

08u40 start school
15u20 einduur

woensdag
08u40 start school
12u15 einduur

middagpauze
12u00 - 12u55 kleuters
12u15 - 13u25 1e & 2de graad
11u30 - 12u40 3e graad

opvang.

Onze school voorziet elke ochtend opvang vanaf 7u00 tot 8u25. Nadien nemen de leerkrachten het toezicht voor hun rekening. Deze opvang gaat door in de speelzaal van onze kleuterblok. Bij goed weer trachten we zo veel mogelijk naar buiten te gaan met onze leerlingen. Na de schooluren maken gewoonlijk meer kinderen gebruik van de opvang. Daarom kiezen we na school voor een gesplitste opvang. Onze kleuters worden opgevangen door De Buiteling, de gemeentelijke opvang. Onze leerlingen van het lager worden opgevangen door de door de school georganiseerde opvang. De gesplitste opvang vangt aan om 15u35 en loopt tot 17u00. Wie langer gebruik wenst te maken van de opvang voor beide opvangmogelijkheden kan terecht bij De Buiteling tot 18u30.

Op maandag, dinsdag en donderdag kunnen de leerlingen onder begeleiding hun huiswerk maken in de huiswerkklas.
Op woensdag voorzien we opvang tot 12u30.
De Buiteling, De Tramzate 9, 9550 Herzele, 053 62 48 08
Tarieven te verkrijgen op aanvraag.

busregeling.

De school beschikt over een eigen bus en voorziet in beperkt busvervoer. Het busvervoer is betalend, leerlingen die meer dan vier kilometer van de school verwijderd wonen kunnen hier prioritair gebruik van maken.

vakanties.

31.10.2022 - 06.11.2022 herfstvakantie
26.12.2022 - 08.01.2023 kerstvakantie
20.02.2023 - 26.02.2023 krokusvakantie
03.04.2023 - 16.04.2023 paasvakantie
01.07.2023 - 31.08.2023 zomervakantie

schoolvrije dagen.

facultatieve vrije dagen 31.05.2023
22.06.2023 pedagogische studiedagen
19.10.2022
01.03.2023

feestdagen
11.11.2022 Wapenstilstand
01.05.2023 Dag van de arbeid
18.05.2023 Hemelvaart
19.05.2023 brugdag
29.05.2023 Pinkstermaandag
translate