053 60 71 20
info@basisschool-herzele.be

de zorg.

Onze zorg voor elke leerling vertrekt vanuit zorg voor het welbevinden van elke leerling, met een vol hoofdje kan je immers niet tot leren komen. Elk kind mag er zijn zoals hij of zij is - anders zijn is dik oké! Elk de helft van de weg, is dat geen faire deal? We komen elkaar tegemoet… We vertrekken vanuit wat het kind kan en focussen ons niet op de moeilijkheden, we zetten in op doorzettingsvermogen, probleemoplossend denken, zelfinzicht en een positief zelfbeeld, Samen komen we er wel… We werken samen met iedereen die de ontwikkeling van het kind mee ondersteunt en stimuleert, want elke stem telt, vooral die van het kind zelf en de ouders. We schakelen hulp in als we vastlopen en gaan hierover op een open, eerlijke en zachte manier in dialoog met kind en ouders.

het clb.

Mocht u vragen of zorgen hebben over de ontwikkeling van uw kind, dan kan u altijd contact opnemen met de leerkracht of de zorgcoördinator op school. Als er extra ondersteuning of advies nodig is, kunnen wij het CLB inschakelen.
translate